DD Ton Novi Sad

- San svakog zida su boje San Marco -

Izdvajamo
...

GRASSELLO DI CALCE

DD Ton: GRASSELLO DI CALCE
GRASSELLO DI CALCE

Serija: 946
Raspoloživo: Od 1 do 25 kg
Status: Na stanju

Tehnički list

DD Ton: 4.jpg
Legenda
Alat:
Inox gleter
Prinos:
Približna pokrivna moć: 1-1,2 kg/m2 za dva sloja
Slojevi:
Br. slojeva: bar 2-3
Rastvor:
Spremno za upotrebu
Opis

Predstavlja idealno sredstvo za unutrašnju dekoraciju zgrada, ukljucivo i zdanja s posebnom istorijskom i umetnickom
vrednošcu.

GRASSELLO DI CALCE budi osecanje starine i klasicnim prostorima daje savremen i vecno trajan duh.

Efekat dekoracije ovog prirodnog zidnog premaza ima poreklo u tradiciji, ali se lako prilagodava novim projektnim zamislima.

Bogata hromatska lepeza omogucuje uvek nova i raznovrsna završna rešenja s neogranicenim brojem kombinacija u  gradacijama i efektima koji su rezultat kreativnosti samog dekoratera.

Naneti premaz ima zamašnu debljinu, ali pri tome jako dobro diše.

GRASSELLO DI CALCE omogucuje realizaciju sledecih efekata:

BIBER I SO
EFEKT BICOLORE

Postoje video zapisi o nacinu primene ovoga sredstva.

Video